Derfor den årlige fodstatus


I fødderne kan både følenerverne (sanseorganerne) og de nerver der styrer svedkirtlerne og andre vævsstrukturer ødelægges pga. forhøjet blodglukoseniveau. Herved ophæves følesansen gradvis. Det betyder musklerne, huden og svedkirtlerne ikke får de rigtige styreimpulser, som er nødvendigt for normal gangfunktion og fodens øvrige funktioner.


Det betyder du ikke mærker hvis din fod/fødder udsættes for uhensigtsmæssige påvirkninger. Det kan evt. være fremmedlegemer i dine sko eller tryk fra dine sko selv. Man vil heller ikke mærke, hvis der er sår på fødderne. Da føleforstyrrelserne kommer gradvis. Derfor er du ikke klar over det sker.


Samtidigt vil dårlig blodsukker regulering over årrække påvirke dine små/store blodkar i ben og fødder. Det betyder at blodkarrene forkalker og gør det svære for blodet at passere. Herved går vævet i fødderne til grunde og der opstår lettere sår, som har vanskeligt ved at hele op.


Hvis man ikke længere har en normal følesans, er det svært at mærke sårende især under fodsålerne. Gangmønsteret ændres og herved kommer der overbelastning på visse områder. Smalle sko over forfoden og ude ved træerne vil give tryksår, da blodet trykkes væk fra huden.


Sår på fødderne skal altid undersøges, for det er vigtigt at finde årsagen og fjerne det der er årsagen, så dette ikke opstår igen.


De sanser der undersøges er:


Vibrationssans:

Den er knyttet til receptorer” når en receptor tændes, sker der en række reaktioner inde i cellen og små beskeder til cellen, som regerer på informationer” i hud og knogler hinden, hurtigt og langsomme trykregistrerende følelserne i huden. Disse aktiveres af fra genstande eller underlag ved direkte kontakt. Ledningsbanen i nervesystemet, hvori impulserne føres fra musklerne og senerne til hjernen, Impulserne informerer om musklernes længde og kontrakten og om leddene stilling og takke og være det, er man bevidst om arme og ben placering i forhold til resten af kroppen.

SANSENS OPGAVE ER AT UNDERSTØTTE BALANCEN OG MUSKULATUR, DA DEN ER KNYTTET TIL MUSKLER LED OG DET INDRE ØRE.Følesansen eller tryksansen:

Den har til formål at advare dig imod trykket på huden bliver for stort eks. ved at du træder på en sten.


Varme/kuldesansens:

Opgave er at registrere temperaturens udsving som kan være skadeligt for huden, hvis du ikke mærker dem. Eks. kan være du ikke reagere på et varmt underlag og derfor risiko for forbrændinger.


Stillingsansens:

Opgave er at fortæller hvordan leddene er i forhold til hinanden, så vi hele tiden kan korrigere kroppens bevægelser. Det er altså stillingsansen der anvendes når hjernen modtager beskeder om leddenes stilling i forhold til underlaget og sender besked til musklerne om at korrigere kroppens bevægelser så den er i balance.

 

Neuropati ”føleforstyrrelser”

Kan medføre fornemmelser i fødderne som ikke er virkelige, men som man selv er oplever virkeligt. Eller man ikke får de rigtige tilbagemeldinger fra fødderne, så man tror fødderne har det godt. Du kan ikke længere stole på, dine fødder fortæller dig det, som de egentlig burde fortælle.

Når du har fået diagnosen, må du ikke længere gå barfodet.


Undersøgelsen indeholder ingen behandling.

Fodstatusen  skal gennemføres en gang i året.

Film om livet med sygdom

På Helbredsprofilen kan du se film om livet med kronisk eller længerevarende sygdom, fortalt af personer der lever med sygdommene, deres pårørende og fagfolk.